Over CerQal

CerQal geeft gecertificeerde diensten en techniek een gezicht. Met ons platform brengen we techniek naar de mensen. Zowel de professional als de zij-instromer kan werken met ons platform om het vak onder de knie te krijgen. Met CerQal maken we techniek elke dag een stukje toegankelijker:

 • voor de technicus/monteur;
 • voor de klant;
 • voor de collega.

CerQal is een praktijkgerichte leer- en ontwikkelplatform in de vorm van een App. voor onder andere branddetectiebedrijven, beveiligingsbedrijven, installateurs en specialisten werkzaam in de Safety- & Securitymarkt. CerQal staat voor leren en ontwikkelen tijdens je werk. Met onze App. delen we kennis en ervaring met inzet van kwalificatie-, certificatie- en inspectieprocessen waarin ook de vereiste vaardigheden van producten en diensten van leveranciers/partners zijn verwerkt.

De naam CerQal komt uit de creatieve samenvoeging van: Certificatie door Kwalificatie van medewerkers. De ‘K’ van Kwalificatie hebben we vervangen door de Q. De aanduiding ‘Q’ van Quality (kwaliteit) en het toegepaste en geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem. CerQal® is een gedeponeerd handelsmerk van de Opportunity Group onder depotnummer: 1458763.

CerQal is gebaseerd op het, door ons ontwikkelde, 3.0 concept dat we sinds 2011 uitdragen ondersteund door een viertal boeken/onderzoeken die we over de 3.0 aanpak hebben gepubliceerd. De App. is gebouwd samen met klanten/gebruikers waaronder monteurs die de functionaliteit in de praktijk hebben getest.

CerQal voldoet aan de gestelde eisen vanuit de wet- en regelgeving, waaronder een ISO 27001 gecertificeerde serveromgeving, eisen gesteld aan de AVG, de eisen uit de certificatieschema’s en volgt de ontwikkelingen vanuit de accreditatie-eisen voor inspectie-instellingen.

CerQal neemt aantoonbaar faalkosten weg, zo blijkt uit de onderzoeken die we hiernaar hebben verricht en verbetert de efficiency van organisaties. CerQal is een integraal onderdeel van de Brandveiligheid 3.0 aanpak.

CerQal uitgangspunten

CerQal is gebouwd met in het achterhoofd een aantal uitgangspunten:

 • Altijd vanuit de visie van de klant;
 • Mensen leren van binnenuit;
 • De wijze van leren en de eis tot snelle toegang tot informatie;
 • De inzichten uit onderzoeken waaronder het CBS;
 • De prestatie van de medewerker staat centraal bij het leren;
 • De uitvoering van leren is een verantwoordelijkheid van de werkvloer zelf;
 • De uit te voeren taak en de medewerker worden optimaal ondersteund in het effectief leren en de uitvoering hiervan;
 • Microleren is de gedragslijn.

De inhoud van CerQal

In CerQal zijn de volgende tools verwerkt die direct in de praktijk toepasbaar zijn:

 • CerQal processen voor BMI, OAI, BORG en eigen bedrijfsprocessen;
 • Het kwaliteitshandboek incl. alle toegepaste documenten;
 • Instructies, certificaten en werkwijzen voorgeschreven door gecontracteerde leveranciers. De leveranciersinformatie is gekoppeld aan de activiteiten in de processen;
 • Uitgewerkte diensten ter ondersteuning van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Handige naslagwerken in de vorm van video’s, korte instructies en documenten;
 • Checklists overgenomen uit ons boek Brandveiligheid 3.0.

Investeer in CerQal, investeer in de toekomst

Alle functionaliteit in de App. is modulair opgebouwd. Dus alleen de processen die je wenst te gebruiken worden maatwerk in de App. uitgewerkt. Het aantal gebruikers per organisatie is onbeperkt en het aantal partners (bijvoorbeeld merken waarmee je werkt) is eveneens onbeperkt.

De App. is beveiligd met de meest moderne technieken die periodiek wordt onderhouden door een team van specialisten. De App. kan worden gebruikt op alle toestellen van een telefoon tot een PC. Tijdens een demonstratie maken we inzichtelijk wat de maandelijkse kosten zijn voor het gebruik van de functionaliteit.

De besparing die de organisatie realiseert met CerQal, door het terugdringen van de faalkosten en door het efficiënter werken, bedraagt al snel honderden euro’s per maand per medewerker. Dit zijn besparingen uit de praktijk van  gebruikers van CerQal. Kortom de investering is een fractie van de besparingen die de organisatie realiseert met onze App.

Wat levert CerQal op?

Samengevat biedt CerQal de organisatie:

 • Betrokken en tevreden klanten;
 • Betrokken medewerkers: meer werkplezier door een efficiënte procesgang;
 • De juiste persoon op de juiste plek;
 • Waarborging van de geleverde kwaliteit/kwaliteitseisen vanuit het kwaliteitshandboek;
 • Meer winst door minder faalkosten;
 • Meer tijd over voor de klant.

Je bent hierdoor:

 • Bekwaam/vakkundig;
 • Gekwalificeerd;
 • Gecertificeerd;
 • Toekomstbestendig;
 • Duurzaam bezig;
 • Gelukkiger in je werk.

Wil je een demonstratie van CerQal?

Bel of mail ons, we geven graag, op locatie, een live demonstratie van CerQal. Tijdens de demonstratie kunnen we via onze investeringstool de mogelijkheden voor jouw organisatie inzichtelijk maken.

Contactpersoon voor CerQal is Hedwig Linnenbank, hedwig@opportunitygroup.nl of bel: +31 314 675170

Hieronder is de brochure CerQal 2022 te downloaden, veel leesplezier.